Parafia Nawiedzenia NMP w Wieluniu | Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

 

 

Potrzebujemy dzisiaj nawrócenia i dialogu

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła - Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia - Doświadczenie solidarności - Potrzeba nawrócenia i dialogu - Refleksja nad językiem - Istota polityki - Fundamenty ładu społecznego - Ład instytucjonalny państwa - Mądrościowy wymiar polityki - Wezwanie do modlitwy i zaangażowania


Więcej…

 

Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów  - podkreśla w oświadczeniu przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, bp Marek Mendyk.

Oświadczenie zostało wydane w związku z informacjami o próbach  ograniczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych.


Więcej…

 

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT


Więcej…