Parafia Nawiedzenia NMP w Wieluniu | Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Kancelaria parafialna

 

RODO

Ochrona danych osobowych w Kościele

 W związku z wejściem w życie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim informujemy, że świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby (pobierz druk). Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa). Podobne zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa i innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.). Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Więcej na temat RODO w parafii znajdziesz TUTAJ.
 

 

 

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

Kard. Amato podczas beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej: Kościół świętuje kreatywność chrześcijańskiego miłosierdzia


 

Błogosławiona Hanna Chrzanowska (1902-1973)


Więcej…