Parafia Nawiedzenia NMP w Wieluniu | Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Modlitwa w intencji ŚDM 2016

 "Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość 

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka".

Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
 

Światowe Dni Młodzieży 2016 w Wieluniu

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY DNI W DIECEZJI

Plan dla miasta Wielunia   WIELUŃ, dni 20 - 25 lipca 2016 r.

DZIEŃ WYJAZDU 25 VII, poniedziałek

8.00 - śniadanie

9.00 - Msza św. w parafii

10.00 - wyjazd do Krakowa
 

 

Zmarł abp. Zygmunt Zimowski


Komunikat Księdza Arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego w związku ze śmiercią Śp. Księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego

Przewielebni Księża, Czcigodne Osoby życia konsekrowanego,  Umiłowani Diecezjanie,
W miniony wtorek, tuż przed północą, odszedł do Domu Ojca Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski, biskup senior Diecezji Radomskiej, który do końca swych ziemskich dni pełnił posługę Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Od dwóch lat sam zmagał się z chorobą nowotworową, dając nam wszystkim niezwykłe świadectwo zawierzenia i ufności Bogu oraz chrześcijańskiego wymiaru cierpienia przeżywanego w głębokim zjednoczeniu z Tajemnicą Krzyża Chrystusowego.

Więcej…

 

Przynieś elektrośmieci do parafii

Akcją zbiórki elektroodpadów można wspomóc misje

Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę elektrośmieci przy wieluńskich parafiach. Baterie, akumulatory, sprzęt RTV i AGD, stare komputery, świetlówki, żarówki itp. to śmieci, które nie powinny trafiać do odpadów zmieszanych i należy je oddać w odpowiednie miejsce. Akcja przy parafiach daje możliwość pozbycia się kłopotliwych odpadów i jednocześnie pomóc misjonarzom i działaniom Kościoła w krajach Trzeciego Świata. - W naszej parafii będziemy zbierać odpady od 11 do 13 lipca. Zbiórką zajmuje się firma Green Office Ecologic.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego nie wolno ich wyrzucać razem z innymi śmieciami, ale ich utylizacją zajmują się specjalne firmy.

Akcję zbierania elektroodpadów organizuje Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jest to założona w 1947 roku międzynarodowa organizacja niosąca pomoc potrzebującym w ponad 140 krajach. Najczęściej wspiera działalność humanitarną w szkołach i szpitalach, prowadzonych przez misjonarzy na całym świecie. Pieniądze uzyskane z akcji zbierania elektroodpadów zostaną przekazane właśnie na działalność fundacji na misjach.