Sanktuarium - Informacje

W kaplicy po prawej stronie ołtarza głównego znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia. Został on namalowany farbami olejnymi na luźno tkanym płótnie, naklejonym na deskę lipową o wymiarach 84 x 66 cm. Wizerunek przedstawia postać Maryi trzymającej na kolanach Dzieciątko Jezus. Matka Boża pochyla się nad Synem. Jej duże oczy wpatrzone w Dziecko tchną dobrocią i smutkiem. Maryja ubrana jest w suknię koloru jasnej czerwieni i granatowy płaszcz. Na skrawku płaszcza, spadającym przez lewe ramię, umieszczony jest napis: "Monstra Te esse Matrem" (Okaż się nam Matką) i klęcząca postać przeora Augustianów z Krakowa o. Stanisława Starowskiego, fundatora Obrazu. W prawej ręce Maryja trzyma białą stylizowaną różę. Dzieciątko ubrane jest w sukienkę z tiulu i spoczywa na tkaninie koloru zielonego, a pod głową ma poduszkę. Rzadko spotykamy tego typu kompozycję obrazu Maryi z Dzieciątkiem Jezus.
Cały Obraz pokrywa srebrna sukienka ozdobiona bogatym ornamentem roślinnym o wielkiej wartości artystycznej, spod której widać jedynie twarz i ręce Matki Bożej oraz Dzieciątka. Korony na głowie Maryi i Dzieciątka są tego samego rodzaju co sukienka. W 1967 r. Obraz został poddany gruntownej konserwacji.

Ważnym wydarzeniem w dziejach Sanktuarium była koronacja Obrazu koronami papieskimi w dniu 5 września 1971 r. Tego doniosłego aktu dokonał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński przy współudziale metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły i bpa Stefana Bareły, ordynariusza diecezji częstochowskiej. W uroczystościach wzięli udział niemal wszyscy biskupi polscy, duchowieństwo i niezliczone rzesze wiernych Ziemi Wieluńskiej. W homilii Prymas Tysiąclecia mówił m.in.: "Zeszliśmy z Jasnej Góry do kołyski stojącej na wieluńskim bruku, na którym czuwa Matka, Rodzicielka i Opiekunka wszystkich rodzących. Wołamy do Niej: Okaż się Matką dla całej Polski! Okaż się Pocieszeniem dla każdej rodziny!" Koronacja niewątpliwie przyczyniła się do rozwoju kultu Matki Bożej Pocieszenia.