Historia Sanktuarium

Na odwrotnej stronie Obrazu znajduje się napis określający datę i miejsce namalowania Obrazu. Według niego Wizerunek powstał w 1640 r. prawdopodobnie w Krakowie. Później został przekazany do kościoła Augustianów w Wieluniu. Od samego początku obraz Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu uważano za słynący łaskami i otaczano kultem. Pierwsze wiadomości na ten temat podaje przeor wieluńskiego konwentu Augustianów o. Amadeusz Małaczyński w kronice i kopiarzu klasztornym z roku 1686: W kościele znajduje się sławny obraz Matki Bożej, który Bóg raczył ozdobić łaskami. Do tego obrazu przybywa wielu wiernych, którzy znajdują tutaj ulgę w swoich trudnościach, pociechę w nieszczęściach oraz uzdrowienie w chorobach i w dowód wdzięczności zostawiają swoje wota. Powstałe w 1685 r. przy klasztorze Bractwo Matki Bożej Pocieszenia, szerzyło kult maryjny w Wieluniu i okolicy.
Ludzie świeccy i duchowni czynili zapisy na rzecz rozbudowy kaplicy. W podzięce za otrzymane łaski wierni ofiarowywali Maryi liczne wota. Przejawem kultu Matki Bożej Pocieszenia były także pielgrzymki przychodzące do kolegiaty wieluńskiej w niedzielę przypadającą po 28 sierpnia. Obchodzono w tym dniu uroczystość odpustową. W pielgrzymkach uczestniczyli nie tylko wierni z okolicznych parafii, ale także z odległych miast np. z Kalisza i Sieradza. Powszechnym zwyczajem, który przetrwał do dnia dzisiejszego było oddawanie przez matki swoich dzieci w opiekę Maryi.
W 1893 r. zmarł ostatni Augustianin przebywający w klasztorze wieluńskim. Kościół przejęli Misjonarze Świętej Rodziny, którzy aż do czasu wybuchu II wojny światowej gorliwie szerzyli kult Matki Bożej Pocieszenia. W czasie okupacji hitlerowskiej, mimo że Obraz pozostawał na miejscu, kult osłabł ze względu na szalejący terror. Po zakończeniu wojny wierni znów licznie przybywali do Sanktuarium i modlili się przed wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia - Pani Ziemi Wieluńskiej. W każdą pierwszą sobotę miesiąca przed łaskami słynącym Obrazem odprawiana była Msza św. Od 1964 r. przed uroczystością odpustową odprawiane jest triduum.
W dniu 4 września 1966 r. w Wieluniu obchodzono uroczystość 1000-lecia chrztu Polski. Obok Obrazu umieszczono napis: Z Matką Bożą Pocieszenia w Nowe Tysiąclecie.
Przybywający pielgrzymi z wdzięczności za otrzymane łaski pozostawili przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia dziękczynne wota, które umieszczone są w gablotach na ścianach kaplicy. Nie zachowały się przekazy pisane o cudownych wydarzeniach zdziałanych w dawnych czasach za wstawiennictwem Matki Bożej. Od 1964 r. w księgach parafialnych odnotowano 8 świadectw o łaskach i uzdrowieniach przypisywanych wstawiennictwu Matki Bożej Pocieszenia. Są to uzdrowienia z ciężkich chorób lub wymodlone nawrócenia do Boga.