Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na  rok 2016


Styczeń

Ogólna: Aby wyznawcy różnych religii oraz wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali na rzecz szerzenia pokoju.

Misyjna: Aby w obecnym roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnice i zakonnicy na nowo odkryli radość z pójścia za Chrystusem i z zapałem angażowali się w posługę ubogim.

Luty

Ogólna: Aby więźniowie, szczególnie ludzie młodzi, mieli możliwość powrotu do godnego życia.

Misyjna: Aby małżonkowie żyjący w separacji znaleźli wsparcie w chrześcijańskiej wspólnocie.

Marzec

Ogólna: Aby osoby prowadzące badania naukowe służyły dobru człowieka.

Misyjna: Aby wyjątkowy wkład kobiety w życie Kościoła był zawsze doceniany.

Kwiecień

Ogólna: Aby ludzie uczyli się szanować i troszczyć o stworzenie jako o dar Boży.

Misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali umacniającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

 Maj

Ogólna: Abyśmy odrzucając postawę obojętności, zatroszczyli się o ludzi, którzy cierpią, szczególnie o chorych i ubogich.

Misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomogło chrześcijanom żyjącym w zlaicyzowanych środowiskach być gotowymi do głoszenia Chrystusa.

Czerwiec

Ogólna: Aby migranci i uchodźcy byli dobrze przyjmowani i traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.

Misyjna: Aby osobiste spotkanie z Chrystusem wzbudziło w wielu młodych pragnienie poświęcenia Mu siebie w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.

Lipiec

Ogólna: Aby politycy we wszystkich formach swojego zaangażowania kierowali się miłością i odpowiedzialnością.

Misyjna: Aby w obliczu nierówności społecznych chrześcijanie Ameryki Łacińskiej dawali świadectwo miłości wobec ubogich i przyczyniali się do tworzenia bardziej braterskiego społeczeństwa.

Sierpień

Ogólna: Aby wolontariusze wspaniałomyślnie angażowali się w służbę ludziom potrzebującym.

Misyjna :Abyśmy zapominając o sobie, umieli stawać się bliskimi tych wszystkich, którzy znajdują się na peryferiach społeczeństwa.

Wrzesień

Ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia i zatrudnienia dla młodych ludzi.

Misyjna: Aby katecheci dawali swoim życiem świadectwo wiary, którą głoszą.

Październik

Ogólna: Aby został zlikwidowany handel ludźmi, który jest współczesną formą niewolnictwa.

Misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie kontynentu azjatyckiego w duchu misyjnym głosiły Ewangelię wszystkim, którzy jeszcze na nią czekają.

 Listopad

Ogólna: Abyśmy umieli otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, nawet z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.

Misyjna: Aby pasterze Kościoła, z głęboką miłością dla powierzonej im owczarni, towarzyszyli jej w drodze i ożywiali jej nadzieję.

Grudzień

Ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczyć miłosierdzia Boga, który nigdy nie męczy się przebaczaniem.

Misyjna: Aby rodziny, szczególnie te cierpiące, w narodzinach Chrystusa odnalazły nadzieję.