Przynieś elektrośmieci do parafii

Akcją zbiórki elektroodpadów można wspomóc misje

Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę elektrośmieci przy wieluńskich parafiach. Baterie, akumulatory, sprzęt RTV i AGD, stare komputery, świetlówki, żarówki itp. to śmieci, które nie powinny trafiać do odpadów zmieszanych i należy je oddać w odpowiednie miejsce. Akcja przy parafiach daje możliwość pozbycia się kłopotliwych odpadów i jednocześnie pomóc misjonarzom i działaniom Kościoła w krajach Trzeciego Świata. - W naszej parafii będziemy zbierać odpady od 11 do 13 lipca. Zbiórką zajmuje się firma Green Office Ecologic.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego nie wolno ich wyrzucać razem z innymi śmieciami, ale ich utylizacją zajmują się specjalne firmy.

Akcję zbierania elektroodpadów organizuje Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jest to założona w 1947 roku międzynarodowa organizacja niosąca pomoc potrzebującym w ponad 140 krajach. Najczęściej wspiera działalność humanitarną w szkołach i szpitalach, prowadzonych przez misjonarzy na całym świecie. Pieniądze uzyskane z akcji zbierania elektroodpadów zostaną przekazane właśnie na działalność fundacji na misjach.