Nie sposób nie przywołać szczególnie silnych związków Księdza Arcybiskupa Zimowskiego z Kościołem Częstochowskim. Przez siedem lat pełnił urząd biskupa Diecezji Radomskiej, będąc tym samym sufraganem Metropolity Częstochowskiego. Wyrazem tej metropolitalnej jedności było choćby wspólne celebrowanie jasnogórskich uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - patronki naszej prowincji kościelnej. Na Jasną Górę często pielgrzymował, ilekroć w ostatnich latach przebywał w Polsce, by tam powierzać Matce Najświętszej swoją posługę u boku kolejnych Następców Świętego Piotra, a w czasie choroby szukać umocnienia i siły. We wtorek Zmarły Pasterz zostanie pochowany w katedrze radomskiej, w kaplicy poświęconej właśnie Matce Bożej Częstochowskiej.

Wielkim honorem i wyróżnieniem dla Kościoła Częstochowskiego była ubiegłoroczna   koronacja   wizerunku   Kalwaryjskiej   Matki Zawierzenia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Makowym Wzgórzu w Praszce. Ksiądz Arcybiskup Zygmunt chętnie przyjął naszą prośbę o przewodniczenie tej uroczystości, choć sam wówczas był już bardzo osłabiony i wyniszczony chorobą. Ten akt czci wobec Matki Bożej z Kalwarii, wzywaną jako Matkę Bolesną, Współcierpiącą, dokonywany przez tego, który sam na swych barkach mężnie niósł krzyż cierpienia, nabierał bez wątpienia głębokiego sensu.

Jako Kościół Częstochowski pragniemy naszą modlitwą wyrazić Bogu Wszechmogącemu uwielbienie i wdzięczność za życie i posługę Księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego  dla  Kościoła  Świętego, zarówno w wymiarze powszechnym, jako Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia, ale także Kościoła w Polsce, któremu służył w różnych rolach w ramach Konferencji Episkopatu Polski, nade wszystko jednak jako oddanego pasterza Diecezji Radomskiej, współpracującego ofiarnie w ramach Metropolii Częstochowskiej. W najbliższą niedzielę, 17 lipca, o godzinie 11:00 w kościele sanktuaryjnym pw. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, przed obrazem Matki Bożej, którą uroczyście ozdobił papieskimi koronami drogi nam Zmarły, sprawowana będzie Msza Święta za Świętej Pamięci Księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, jako wyraz naszej wdzięczności za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem przez Jego życie, posługę i niezwykłe świadectwo cierpienia. Zapraszam duchowieństwo, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych do udziału w tej uroczystej Eucharystii, której będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Senior Stanisław Nowak, którego sufraganem był Ksiądz Arcybiskup Zimowski.

Wszystkich kapłanów proszę również, aby do modlitwy powszechnej podczas wszystkich Mszy Świętych w najbliższą niedzielę dodać specjalne wezwanie za Świętej Pamięci Księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, a wszystkich diecezjan proszę o pamięć o Zmarłym w swych prywatnych modlitwach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę Arcybiskupa Zygmunta i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, włącz go na wieki do ich społeczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

                                                                                                 Abp Wacław Depo  

Metropolita Częstochowski