Zdjęcia świątyni i otoczenia

.

Widok od ul. Augustiańskiej.

Widok z placu kościelnego.

Widok z placu kościelnego.

Figura Matki Bożej majowego Apelu Jasnogórskiego

Plac kościelny

Widok od ul. Narutowicza, na pierwszym planie Brama Kaliska.

Widok od ul. Kopernika, po prawej stronie widoczne Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Widok nocą od ul. Narutowicza.

Dzwonnica widoczna z placu kościelnego.

Ołtarz polowy oraz jedna z 7 drewnianych kapliczek ku czci siedmiu radości Matki Bożej Pocieszenia.

Jedna z 7 drewnianych kapliczek ku czci siedmiu radości Matki Bożej Pocieszenia.

Tablica upamiętniająca ks. Jerzego Popiełuszkę znajdująca się na placu kościelnym.

Pomnik papieża Jana Pawła II znajdujący się obok kościoła.

Pomnik papieża Jana Pawła II znajdujący się obok kościoła.

Dąb Papieski wyhodowany z nasiona poświęconego przez Jana Pawła II. Został posadzony obok pomnika papieża.

Widok nocą na pomnik papieża i kościół.

Widok nocą od ul. Zamenhofa.

Boczne drzwi wejściowe (od ul. Augustiańskiej) przedstawiające historię Kolegiaty. Nad nimi widoczny zabytkowy portal.

Boczne drzwi wejściowe - widok od wewnątrz kościoła.

Widok na prezbiterium z końca kościoła.

Widok na tylną część kościoła. Widoczny chór z organami.

Prezbiterium. Lewy witraż przedstawia legendę związaną z powstaniem kościoła.

Ołtarz boczny z obrazem Jezusa Miłosiernego oraz znajdującymi się na nim relikwiami
s. Faustyny.

Relikwie i portret s. Faustyny Kowalskiej.

Relikwie s. Faustyny Kowalskiej.

Renesansowa czasza chrzcielnicy.

Korytarz boczny z widoczną kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Zabytkowa, późnośredniowieczna kuna - narzędzie tortur, znajdująca się w korytarzu bocznym.