Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Zwykła 14.I.2018 r.

1. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.


2. Dzisiaj o godz. 17.30 miesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu.


3. W środę o godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do Maki Bożej Pocieszenia. W Piątek z racji trzeciego piątku miesiąca Msza św i koronka do Bożego Miłosierdzia z oddaniem czci relikwiom św. S. Faustyny. W sobotę od godz. 17.30 do 18.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu serdecznie zapraszamy.


4. Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku przebiega on pod hasłem: "Prawica Twoja wsławiła się mocą".


5. Serdecznie dziękujemy wiernym, których odwiedziliśmy w tym tygodniu z wizytą duszpasterską - dziękujemy za życzliwe przyjęcie nas po kolędzie. Bóg zapłać za poczęstunki i złożone ofiary.


6. Do dnia 24.01.2018 r. włącznie kancelaria parafialna będzie czynna od 10.00 - 11.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt i umówienie się do kancelarii telefonicznie. Numer telefonu przy kancelarii.


7. W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.


8. Zachęcamy do lektury naszego tygodnika katolickiego "Niedziela "


W tym tygodniu patronują nam:

  • 17 I - św. Antoni (251-356), jeden z pierwszych pustelników w Egipcie, wyznaczający zasady tej formy życia pobożnego, nazwany Wielkim.
  • 19 I - św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, asceta i wielki czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa.

"Znaleźliśmy Mesjasza", czyli Jezusa Chrystusa w Ofierze Eucharystycznej. Teraz pragniemy prosić naszego Pana, który jest Zbawicielem, aby wkroczył w codzienność naszych dni i nam błogosławił dodając potrzebnych sił w pełnieniu Jego świętej woli.