Ogłoszenia duszpasterskie

VI Niedziela Zwykła 11.II.2018 r.

1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.


2. Wyjazd na nocne czuwanie na Jasną Górę dziś o godz. 19.00.


3. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu. Dziś na Mszy św o godz. 10.30 udzielimy sakramentu namaszczenia chorym i starszym wiekiem. Do puszek zbierane są dziś ofiary na prowadzenie domów z niepełnosprawnymi sierotami oraz na prowadzenie działalności wśród osób niepełnosprawnych i chorych naszej archidiecezji.


4. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.


5. O godzinie 17.30 w dniu dzisiejszym miesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Za tydzień Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.


6. We wtorek 13 dzień miesiąca o godz.18.00 Msza św i Nabożeństwo Fatimskie.


7. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w naszym kościele o godz.07.00, 09.00, 17.00 dla dzieci, 18.00. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18 a rozpoczęciem 60 roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.


8. Już teraz zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 16.45 dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, o godz. 17.30 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dla starszych. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15.


9. Od środy do niedzieli z całym Kościołem będziemy modlić się o ducha pokuty dla każdego z nas.


10. W sobotę 17.02 o godz. 9.00 spotkanie do bierzmowania dla klas VII , o 10.00 spotkanie scholi dziecięcej następnie spotkanie Dzieci Bożych. W niedzielę 18 lutego po Mszy św o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci i rodziców klas III przygotowujących się do I komunii św.


Za chwilę pójdziemy do świata, w którym spotkamy ludzi dobrych i złych. W jednych i drugich będziemy musieli dostrzec tego samego Chrystusa. Niech błogosławieństwo Boże, które przyjmiemy na koniec tej Mszy Świętej umocni naszą wolę, abyśmy zawsze wybierali w życiu dobro, które jest gwarantem szczęścia. Niech również postawa chrześcijańskiego życia będzie dla innych inspiracją do wejścia na drogę dobra wszystkim tym, którzy błądzą po zaułkach codziennego życia.