• W Uroczystość Wszystkich Świętych kleryk Wyższego Seminarium Duchownego z Częstochowy przy bramie wejściowej na cmentarz parafialny będzie przyjmował ofiary na utrzymanie Seminarium i kształcenie nowych kapłanów. Powyższa zbiórkę polecamy hojności wiernych. Wszystkim darczyńcom składamy staropolskie - Bóg zapłać.
  • Troska o naszych zmarłych wyraża się w modlitwie, a także w pielęgnowaniu grobów.
  • Przypominamy, iż opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. ? Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
  • Nawiedzając groby naszych bliskich zmarłych pamiętajmy, że cmentarz jest miejscem poświęconym. Miejscem spoczynku naszych bliskich. Niedopuszczalnym jest palenie papierosów na cmentarzu wprowadzanie psów czy prowadzenie głośnych rozmów.
  • Prosimy o godne zachowanie na cmentarzu. Niech w tych dniach cmentarze będą miejscami pełnymi powagi, skupienia, refleksji a przede wszystkim modlitwy za bliskich nam zmarłych.
  • Cmentarz parafialny posiada stronę internetową z wyszukiwarką grobów: Wszystkie groby na cmentarzu zostały zinwentaryzowane. Prosimy o weryfikację danych zapisanych w programie i zachowanie regulaminu cmentarza.