Styczeń

Ewangelizacyjna: za młodzież Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii.

Luty

Powszechna:za ofiary przemocy. O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Marzec

Ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty. Aby wspólnoty chrześcijańskie - szczególnie te, które są prześladowane - odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Kwiecień

Powszechna: za pracowników na obszarach wojennych. Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.

Maj

Ewangelizacyjna: za Kościół w Afryce. : Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.

Czerwiec

Ewangelizacyjna: za kapłanów. Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

Lipiec

Powszechna: o sprawiedliwość. Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.

Sierpień

Ewangelizacyjna: za rodziny. Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi "szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa".

Wrzesień

Powszechna: za polityków, naukowców i ekonomistów. Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

Październik

Ewangelizacyjna: o Ducha Świętego. Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną "wiosnę" w Kościele.

Listopad

Powszechna: o komunikację i pojednanie. Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Grudzień

Powszechna: za dzieci. Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

PAPIEŻ FRANCISZEK