Szósty rok swego pontyfikatu Franciszek zamyka 27 podróżami zagranicznymi do 40 krajów i 4 organizacji międzynarodowych, 24 wyjazdami do różnych rejonów Włoch i odwiedzinami 19 parafii rzymskich.
Przypadająca 13 marca szósta rocznica powołania na Stolicę św. Piotra kard. Jorge M. Bergoglio, który - jak sam to powiedział wkrótce po swym wyborze - pochodzi "z końca świata", jest okazją do przyjrzenia się jego dokonaniom w ujęciu statystyczno-liczbowym.

Pierwszy w historii Biskup Rzymu z Ameryki Łacińskiej i pierwszy jezuita na tym urzędzie został wybrany 13 marca 2013, a oficjalnie objął urząd w czasie uroczystej inauguracji w święto św. Józefa - 19 tegoż miesiąca. Bardzo szybko rozpoczął niezwykle ożywioną działalność jako głowa Kościoła katolickiego, dużo jeżdżąc po świecie, spotykając się z wieloma politykami i przywódcami innych państw i wyznań, zarówno u siebie, w Watykanie, jak i na wyjedzie podczas swych podróży apostolskich.

Oto niektóre liczby:
27 podróży zagranicznych do 40 państw i 4 organizacji międzynarodowych. W tym gronie jest także Polska, w której Ojciec Święty przebywał w dniach 27-31 lipca 2016, odwiedzając Częstochowę, Oświęcim (Auschwitz) i Kraków. Jego pobyt w naszym kraju trwał 4 dni, 6 godz., 20 min., przemierzył on w tym czasie 2490 km i wygłosił 12 przemówień oficjalnych, nie licząc spontanicznych rozmów z wiernymi z "okna papieskiego" w Krakowie.

24 podróże po Włoszech,
19 odwiedzin parafii rzymskich,
99 beatyfikacji, podczas których Kościół otrzymał 1185 nowych błogosławionych z 32 krajów; w tej liczbie jest 8 Polek i Polaków (w kolejności alfabetycznej imion):

1. Hanna Chrzanowska (1902-73) - (data obrzędu - 28 IV 2018)


2. Klara Szczęsna (1863-1916) - 27 IX 2015


3. Małgorzata Ł. Szewczyk (1828-1905) - 9 VI 2013


4. Michał Giedrojć (ok. 1420/25-85) - 7 XI 2018


5. Michał Tomaszek (1960-91) - 5 XII 2015 [też Peru]


6. Władysław Bukowiński (1904-74) - 11 IX 2016 [też Kazachstan]


7. Zbigniew Strzałkowski (1958-91) - 5 XII 2015 [też Peru]


8. Zofia Czeska (z Maciejowskich; 1584-1650) - 9 VI 2013


16 kanonizacji - 879 świętych z 17 krajów, w tym dwóch Polaków;


1. Jan Paweł II (1920-2005) - 27 IV 2014


2. Stanisław od Jezusa Maria Papczyński (1631-1701) - 5 VI 2016

Papież przyjął (niektórych kilkakrotnie) 308 polityków - głowy państw, szefów rządów, przewodniczących parlamentów, ministrów spraw zagranicznych i innych przywódców ze 126 krajów i organizacji międzynarodowych. W tej liczbie jest też siedem osób z naszego kraju (chronologicznie):


1. prez. Bronisław Komorowski (26 IV 2014)


2. prem. Donald Tusk (19 V 2014)


3. b. prez. Lech Wałęsa (6 VI 2014)


4. prem. Ewa Kopacz (12 VI 2015)


5. prez. Andrzej Duda (9 XI 2015, 15 X 2018)


6. prem. Beata Szydło (13 V 2016)


7. prem. Mateusz Morawiecki (4 VI 2018)

Ponadto Ojciec Święty:

ochrzcił 197 dzieci w kolejne Niedziele Chrztu Pańskiego w styczniu (po raz pierwszy 12 stycznia 2014) i wyjątkowo 14 stycznia 2017 w kaplicy Domu św. Marty oraz 56 osób dorosłych, głównie w Wielką Sobotę podczas liturgii Wigilii Paschalnej w bazylice św. Piotra (od 30 marca 2013), ale też raz w nuncjaturze apostolskiej w Seulu (16 VIII 2014), udzielił sakramentu bierzmowania 44 osobom - jednorazowo 28 IV 2013 na Placu św. Piotra, wyświęcił 95 kapłanów, zwykle w IV Niedzielę Wielkanocną Dobrego Pasterza w Watykanie, ale też podczas pobytu w Bangladeszu 1 XII 2017 - 16,

udzielił osobiście sakry biskupiej 10 kapłanom podczas sześciu obrzędów, w tym był jeden Polak, abp Waldemar St. Sommertag, nuncjusz apostolski w Nikaragui - 19 III 2018,

pobłogosławił podczas 4 ceremonii 23 pary małżeńskie

przekazał 192 paliusze arcybiskupom metropolitom, w tym siedmiu Polakom, przy czym abp Marek Jędraszewski otrzymał ten symbol więzi w papieżem dwukrotnie:

(zawsze 29 czerwca); 2013 - M. Jędraszewski (Łódź), Józef Kupny (Wrocław)

2014 - Wojciech Polak (Gniezno)

2016 - Adam Szal (Przemyśl)

2017 - Józef Górzyński (Olsztyn - Warmia), M. Jędraszewski (Kraków), Tadeusz Wojda (Białystok),

2018 - Grzegorz Ryś (Łódź)

mianował 32 biskupów dla Polski i dalszych 28 polskiego pochodzenia lub o polskich korzeniach dla innych krajów

na 5 konsystorzach kreował 74 kardynałów, w tym 1 Polaka - wielkiego jałmużnika papieskiego Konrada Krajewskiego (28 VI 2018)

przeprowadził kilka dużych akcji duszpasterskich o zasięgu międzynarodowym:

Ogólnoświatowa adoracja eucharystyczna - 2 VI 2013, godz. 17-18 (w ramach obchodów Roku Wiary)

Dzień Postu i Modlitwy o Pokój w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie - 7 IX 2013

Dzień Modlitw o Pokój w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie (z udziałem prezydentów Izraela Szimona Peresa i Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa oraz patriarchy Konstantynopola Bartłomieja) - 8 VI 2014, Ogrody Watykańskie

Rok Życia Konsekrowanego - 30 XI 2014-2 II 2016

Nadzwyczajny Jubileusz (Rok Święty) Miłosierdzia - 8 XII 2015-20 XI 2016

Ogłosił wiele ważnych dokumentów kościelnych, m.in.

dwie encykliki: "Lumen fidei" (Światło wiary) - 29 VI 2013, "Laudato si" (o tematyce ekologicznej) - 24 V 2015

trzy adhortacje apostolskie: "Evangelii gaudium" (Radość Ewangelii) - 26 XI 2013, "Amoris laetitia" (Radość miłości) - 19 III 2016, "Gaudete et exsultate" (Cieszcie się i radujcie) nt. powołania do świętości w świecie współczesnym - 19 III 2018,

36 konstytucji apostolskich, 54 listy apostolskie,

orędzia na Światowe Dni: Pokoju, Środków Społecznego Przekazu, Młodzieży - po 6, a także na szereg innych Dni.

Spotkał się z wiernymi podczas 254 audiencji ogólnych (do 6 marca włącznie) na Placu św. Piotra lub w Auli Pawła VI.

Gość.pl